11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
yayımlandı.
Bu Karar ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan banka ve sigorta
muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltilmiştir. SİRKÜLER 2022-71 Denetçiler YMM Ltd.Şti.