İhracat Bedeli Dövizlerin Terkini Hakkında Yazı Yayımlandı
 25 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında gerçekleştirilecek; İhracat Bedeli Kabul Belgesi
(İBKB) düzenlenmek suretiyle yapılan taahhüt kapatma işlemleri ile İBKB
düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde resen yapılan taahhüt kapatma işlemlerinde
terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak uygulanması gerektiği,
 Terkin imkanı ihracat hesabının kapatılması aşamasında kullanılabilmekte
olduğundan 25 Nisan 2022 tarihi öncesinde gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden
İBKB düzenlenerek veya İBKB düzenlenmeksizin terkin limiti dahilinde ihracat hesabı
kapatılmış olan işlemlerde 30.000 ABD dolarlık eski terkin limitinin geçerli olacağı,
 25 Nisan 2022 tarihinden önce gerçekleştirilen ihracat işlemlerinden ihracat hesabı
henüz kapatılmamış olanlar için ise terkin limitinin 15.000 ABD doları olarak
uygulanacağı
ifade edilmektedir. SİRKÜLER 2022-60 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.