27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde elde edilen ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmesine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

SİRKÜLER 2022-21

DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.