18 Ocak 2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmi Gazete ’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 40)” yayımlandı.

SİRKÜLER 2022-15