13/1/2022 tarihli ve 31718 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)” ile bazı binek otomobillerin ÖTV matrah aralıkları ve ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

SİRKÜLER 2022-13

DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.