2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen…

 

 

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler

2022 Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Hadler

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2022 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.

Buna göre; 2022 yılı için

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,

– Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL

olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: GİB