31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (5. Mükerrer) Resmi İstatistik P… 

 

 

31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31706 (5. Mükerrer)

Resmi İstatistik Programı (2022-2026) (Karar Sayısı: 5054)
Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistikleri
Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2022/1)
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları