T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-35158785-309/7-202.99-30785909 Tarih: 08.09.2021 Konu: Yangın ve Sel A…

 

 

SGK Genel Yazı – Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı: E-35158785-309/7-202.99-30785909

Tarih: 08.09.2021

Konu: Yangın ve Sel Afeti İçin Erteleme

ÖZET:

⎯ Düzce ilindeki yerler için 06/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Rize ilindeki yerler için 14/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Artvin ilindeki yerler için 22/07/2021 ila 31/07/2021,

⎯ Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28/07/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29/07/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03/08/2021 ila 26/08/2021,

⎯ Yatağan ilçesindeki yerler için 06/08/2021 ila 26/08/2021,

Tarihleri arasında işveren ve sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) (26/09/2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 27/09/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK’ya verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. (TÜRMOB)

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği gibi, ülkemizin Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla ili ve ilçelerinde yangın, Düzce, Rize, Artvin il ve ilçelerinde de sel felaketi meydana gelmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün 30.07.2021 tarihli ve 11073961 sayılı, 09.08.2021 tarihli ve 29084065 sayılı, 12.08.2021 tarihli ve 29347922 sayılı yazıları ile; Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu ve özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesinde 03.08.2021 tarihinde, Yatağan ilçesinde 06.08.2021 tarihinde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle, Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 26.08.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması, yönünde talimat verilmiş idi.

Genel Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan ve iletilen bilgilerden; yukarıda belirtilen illerde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılarca Kurumumuza verilmesi gereken bilgi, belge ve beyannamelerin yaşanan olumsuz durumların devam etmesinden dolayı hazırlanamadığı bu nedenle bunların süresinde verilemediği belirtilerek, ertelenen sürelere ilişkin bilgi, belge ve beyannamelerin verilme süresinin uzatılması ilişkin talepte bulunulduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, 19.08.2021 tarihli ve 2021/291 sayılı Yönetim Kurulu kararında Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen yer ve durumlarda; 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre işlem tesisi için Kurum Başkanlık Makamı yetkilendirildiğinden; Kurum Başkanlık Makamının 07.09.2021 tarih ve 30693579 sayılı Olur ile;

Düzce ilindeki yerler için 06.07.2021 ila 31.07.2021, Rize ilindeki yerler için 14.07.2021 ila 31.07.2021, Artvin ilindeki yerler için 22.07.2021 ila 31.07.2021 tarihleri arasında (31.07.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02.08.2021 bu tarih dahil) ve Antalya, Mersin ve Osmaniye illerindeki yerler için 28.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Adana ve Muğla illerindeki yerler için 29.07.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Muğla ili Menteşe ilçesindeki yerler için 03.08.2021-26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Yatağan ilçesindeki yerler için 06.08.2021 – 26.08.2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin, 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının 5510 sayılı Kanun gereğince; 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazası ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) (26.09.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) 27.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılması kararlaştırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür