KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı BAŞKANIN SUNUŞU Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ülkemizde etkin bir kamu gö…

 

 

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

KGK-Kamu Gözetimi Kurumu 2021-2025 Stratejik Planı

BAŞKANIN SUNUŞU

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, ülkemizde etkin bir kamu gözetimi sistemini oluşturmak üzere kurulmuş ve 10 yaşında genç bir kurum olarak ülkemiz mali ekosisteminde finansal raporlama ve bağımsız denetim alanlarında fark yaratmıştır. Bu alanlarda sağlanan nitelikli iyileştirmeler ve gözetim süreçleri, piyasa aktörlerinin karar alma aşamalarında kullanacağı ana bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmış, sermaye piyasalarına duyulan güvenin tesisini sağlamış ve dolayısıyla ülkemiz ekonomik büyümesi desteklenmiştir.

Kurumumuz çalışmaları, maksimum başarıya ulaşırken kaynakların da etkili, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla iyi bir yönetim modeli olarak benimsenen stratejik yönetim mekanizmalarıyla da desteklenmektedir. Tüm birim ve çalışanlarımızla aynı kurumsal vizyona odaklanarak, yüksek kalitede kamusal hizmet üretimi sağlanmaktadır.

Kurumumuzun ilk Stratejik Planının gerçekleşme analizlerine baktığımızda, ilgili kısımda da açıklandığı üzere yüksek bir gerçekleşme oranının sağlandığı görülmektedir. Bu gerçekleşme için çalışan tüm arkadaşlarımıza katkıları için teşekkür ederim. Aynı bakış açısıyla stratejik yönetim anlayışımızın da yansıtıldığı ikinci Stratejik Planımız, 2021-2025 dönemini kapsayacak şekilde ve tüm birim ve çalışanlarımızın katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Tüm Kurum çalışanlarının bu planı da sahiplenerek belirlenen hedeflere ulaşmak için azami gayret ve başarıyı göstereceklerine inanarak planın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, kamuoyuna saygı ile sunarım.

Rıza ÇELEN

Başkan

2021-2025 Stratejik Planı İçin Tıklayınız