Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yenid…

 

 

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

 

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre hazırlanan Broşürde;

  • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,
  • Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyan edilmesi,
  • Diğer ücret geliri elde edenlerin beyanı,
  • Başvuru süresi ve yeri,
  • Ödeme süresi ve yeri,
  • Peşin ödeme avantajı,

gibi bilgiler yer almaktadır.

7326 sayılı Kanun’un ve Genel Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7326 sayılı Kanun mikro sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

» Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü