BOBİ Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar MODÜL 11 – MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR 1. GİRİŞ İşletmeler,…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

 

BOBİ Finansal Raporlama Standardı Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar

MODÜL 11 – MÜŞTEREK GİRİŞİMLERDEKİ YATIRIMLAR

1. GİRİŞ

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri alandaki iş hacimlerini veya pazar paylarını artırmak ya da farklı bir alanda faaliyet göstermek amacıyla diğer işletmelerle iktisadî işbirliğine gitmekte ve bu sebeple değişik yollarla bir araya gelerek farklı organizasyon şekilleri oluşturmaktadır. Müşterek girişimler de, en az iki işletmenin bir araya gelerek birlikte bir faaliyetin yürütülmesi için oluşturdukları yapılardan birisidir. Müşterek girişimler, iki ya da daha fazla tarafın hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak ortak bir amacın gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği yapmasına dayanmaktadır. Böylelikle taraflar, sermayelerini ve risklerini paylaşarak hem kendi aralarında sinerji oluşturma fırsatı yakalamakta hem de yeni teknolojilere, yeni pazarlara hızlı bir şekilde ulaşma veya üretimde ölçek ekonomisinden yararlanma imkânına sahip olmaktadır.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlarda;

− Müşterek girişimler tanımlanmakta,

− Müşterek girişimin oluşturulmasında iki temel unsur olan “sözleşmeye bağlı düzenleme” ile “müşterek kontrol” kavramları tanımlanarak, müşterek kontrolün hangi şartlarda oluştuğu açıklanmakta,

− Müşterek girişimlerin oluşturulma şekilleri açıklanarak bunlara ilişkin kayda alma ve ölçüm ilkeleri ele alınmaktadır.

BOBİ Modül 11 Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar