4760 Sayılı ÖTV 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası (Karar Sayısı: 4137) 25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31522 Karar Sayısı: 4137 4760 sayı…

 

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

 

4760 Sayılı ÖTV 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası (Karar Sayısı: 4137)

25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31522

 

ÖZET: 25/6/2021 tarihli ve 4137 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin; (A) cetvelinde yer alan alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün mamulleri ve makaronun asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması sağlanmaktadır. (GİB)

 

Karar Sayısı: 4137

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/6/2021 TARİHLİ VE 4137 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaz.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.