7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

– Fatura düzenleme süresini indirme ya da faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı anda düzenlenmesi,

– Çeklerin bankalara ibrazı ile icra ve iflas takipleri 31.05.2021 tarihine kadar durdurulması,

– Petrol ve LPG sektöründe faaliyete bulunanlardan teminat alınması,

– Ödeme kaydedici cihazlara yapılan müdahalelere hapis cezası,

– Petrol Piyasası Kanunu uyarınca yapılacak lisans başvuru, lisans tadili veya lisans süresi uzatılmasında vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması şartının getirilmesi,

Uygulamaları getirilmiştir.

SİRKÜLER 2021-35

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.