Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 27/04/2021 27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31467 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013…

 

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 27/04/2021

27 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31467

Türkiye İş Kurumundan:

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu madde kapsamında düzenlenen TYP’ler 72 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri gereğince sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer. Ancak ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları ve gerekçenin uygun bulunması halinde, toplam dokuz ayı aşmamak şartı ile TYP süresi uzatılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

(TYP=Toplum Yararına Program)
 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/3/2013 28585
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 6/11/2014 29167
2- 12/2/2016 29622
3- 12/8/2016 29799
4- 27/9/2017 30193
5- 16/11/2018 30597
6- 3/9/2019 30877
7- 30/10/2020 31289