Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi Eylem No Eylem Sorumlu Kurum/ Kuruluş İlgili Kurum/ Kuruluş Kanun/ İdari Karar/ CB Kararı Eylemi…

 

 

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

 

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

Eylem No Eylem Sorumlu Kurum/ Kuruluş İlgili Kurum/ Kuruluş Kanun/ İdari Karar/ CB Kararı Eylemin Bitiş Tarihi
    1. KAMU MALİYESİ  
    1.1.Harcama Disiplini Sağlanacaktır  
1.1.a. Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında  Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP)

tek bir belge haline getirilecektir

Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe

Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanun 30.06.2021
1.1.b. Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı İdari Karar 2021 yılı ilk çeyreği gelişmelerini içeren rapor Mayıs 2021’de

yayınlanacaktır

Üçer aylık periyotlarla süreklilik sağlanacaktır

 

1.1.c.

Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacaktır. Cumhurbaşkanlığı

Strateji ve Bütçe

Başkanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanun

(5018 sayılı Kanun)

30.06.2021
Hazine ve Maliye

Bakanlığı

Özel Hesap Uygulaması olan Kamu İdareleri

Kanun

(Bütçe Kanununda yer alan özel hesap uygulamalarından 5018 sayılı Kanunda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1.1.2022 tarihinden geçerli olmak üzere tasfiye edilecektir)

31.12.2021
Hazine ve Maliye

Bakanlığı

Kanun

(Muhtelif Kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından 5018

30.06.2021

Ekonomi reform takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ