Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 27 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31436 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarih…

 

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama

27 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31436

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 20/8/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/8/2003 25205
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 3/7/2012 28342
2- 1/6/2018 30438
3- 16/10/2020 31276