E-Devlet “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı So… 

 

 

SGK Duyuru – E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında

 

E-Devlet “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama

Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu gerek yardımları sağlayan kurumların mevzuatları gereği yararlanıcılardan sosyal güvenlik kurumuna borcunun olmadığına dair belge istenilmektedir.

Kurumda işyeri tescili olmayan ilgililer belgeleri temin için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat etmektedirler. 16.3.2021 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” hizmeti ile vatandaşlar Kuruma gelmeden işyeri kayıtlarının olmadığına aynı zamanda gerçek kişiler yönünden kendi sigortalılıkları nedeniyle sosyal güvenlik prim borçları bulunmadığına dair belgeyi temin edebilmektedirler.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Kaynak: SGK