SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.0…

 

 

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

 

SGK Genel Yazı – 5510/Ek 17. Madde Mahsup İşlemi

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-20336872

Tarih: 15.02.2021

Konu : 5510/Ek 17. madde mahsup işlemi

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanan işverenler için hesaplanan iadeye esas prim tutarlarının hangi sırayla mahsup edileceği hususu 25/3/2019 tarihli ve 4681234 sayılı Genel Yazının “1-İadeye esas prim tutarlarının Kurumumuza olan borçlara mahsubu” başlıklı bölümünde açıklanmıştır.

Konuyla ilgili ünitelerimizden gelen taleplerden, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin Kuruma vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup edilmesinde 5/7/2018 tarihli ve 7298105 sayılı Genel Yazı uyarınca talep aranıp aranmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

Yine, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin usul ve esaslarının açıklandığı 2018-17 sayılı Genelgenin;

“2.2. 2018/Nisan Ayı/Dönemi ve Sonrasına İlişkin Geriye Yönelik Teşvikten Yararlanma ve Teşvik Değişikliği Sonucu Hesaplanan Tutarın İşverenin Borçlarına Mahsubu veya İşverene İadesi” başlıklı bölümünde; 2018/Nisan ayı/dönemi ve sonrasına ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının, kanuni faiz hesaplanmaksızın 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde mahsup işlemlerinin yapılacağı,

“3.2.2.Hesaplanan Tutarın İşverenin Borcuna Mahsubu” başlıklı bölümünde; 2018/Mart ayı/dönemi ve öncesine ilişkin olmak üzere 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ünitece yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan fark prim tutarlarının mahsup işlemlerinin 5510 sayılı Kanunda belirtilen esaslar dahilinde yapılacağı,

İşverenin Kurumumuza cari ay veya yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunması halinde 1/1/2019 tarihi beklenilmeksizin söz konusu borçlara mahsup işleminin yapılabileceği,

açıklanmıştır.

Bu bağlamda, söz konusu Genelgenin ilgili bölümlerinde mahsup işlemi için işveren talebi aranmadığı göz önüne alındığında, 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği işlemleri neticesinde tahakkuk eden iadeye esas prim tutarlarının işverenin Kuruma vadesi geçmiş olan borçlarına ya da cari ay prim borcuna mahsup işlemlerinin işverenin talebi aranmaksızın resen yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür