56 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2021 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %10,09 (yüzde on virgül sıfır dokuz) olarak tespit edilmiştir.

SİRKÜLER 2021-26

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.