Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler 2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2…

 

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verirken Yararlanılabilecek Rehber ve Broşürler

2020 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesi 1–31 Mart 2021 tarihleri arasında verilecektir.

  • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2020 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart 2021 Çarşamba günü sonuna kadar elektronik ortamda göndereceklerdir.
  • Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya birkaçından oluşan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini Hazır Beyan Sistemiüzerinden kolayca gönderebilirler. Hazır Beyan Sistemine Başkanlığımız internet sayfası (gib.gov.tr) üzerinden 7 gün 24 saat ulaşılabilir.

Mükelleflerimizin, yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken yararlanmaları için aşağıda yer alan Rehber ve Broşürler hazırlanmıştır.

Hazır Beyan Sistemi Broşürü
Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi
Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi
Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü
Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi
Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü
The Guidebook On Rental Incomes For Non-Resident Taxpayers
V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;

  • Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
  • İkinci taksitin 2 Ağustos 2021(31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından),

tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Mükelleflerimiz vergilerini; Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr  internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerimizden ödeyebileceklerdir.

Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisini Hazır Beyan Sistemi üzerinden “Anlaşmalı Banka Kartı-Kredi Kartı ile Ödeme” bölümünden banka kartınız veya kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcınıza www.gib.gov.tr  ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr),
  • Hazır Beyan Sistemine https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden,
  • Başkanlığımız doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Kaynak: GİB