Konu: 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Esas Alınacak Döviz Kurları

525 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesine yönelik açıklamalar ile 31.12.2020 tarihi itibariyle yabancı para cinsi hesapların değerlemelerinde esas alınacak döviz kurları yayımlanmıştır.

SİRKÜLER 2021/19

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.