Konu : SGK Genelgesi 2021 / 1 ; Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş
göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar 2021 / 1 sayılı SGK Genelgesinde gösterilmiştir.

SİRKÜLER 2021/04

DENETÇİLER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.