e-Defter Saklama Berat Dosyaları İkincil Kopyaları e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerimizin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile… 

 

 

e-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Kontrol Edileceği Ekran Kullanıma Açıldı

e-Defter Saklama Berat Dosyaları İkincil Kopyaları

e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerimizin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin GİB onaylı berat dosyalarının ikincil kopyalarını kontrol edebilecekleri ekran kullanıma açılmıştır.

Söz konusu ikincil kopyalar, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden e-Defter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, “e-Defter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebilir.

Kaynak: GİB