İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan aç…

 

 

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Broşürde;

  • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması,
  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı,
  • Başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Beyan edilen verginin hesaplanması ve ödenmesi,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

7440 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından – GİBİ

ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak: GİB