Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından hazırlanan 2/7/2023 tarihli yazı ile
birlikte Özet Döviz Pozisyon Raporu’na ilişkin bildirim yükümlülüğü, nakdi ve gayri nakdi
toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmaları da içerecek şekilde Ocak 2024
tarihine ertelenmiştir. SİRKÜLER 2023-75 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.