30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 55 Seri
No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2023 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar
vergisi (MTV) tarifeleri,  yeniden belirlenmiştir. SİRKÜLER 2023-2 DENETÇİLER YMM LTD.ŞTİ.