14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izley…

 

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

14 Kasım 2021 Tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içerisinde sınav adının ve itiraz edilen modüllerin yazılı olduğu dilekçe ile Kurumumuza yapılacaktır. Kurumumuz söz konusu itirazları en geç 10 (on) gün içerisinde inceleyip sonuçlandırarak adaylara bildirecektir.

14 Kasım 2021 tarihli Bağımsız Denetçilik Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız