MODÜL 1 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR 1. GİRİŞ Bu bölüm, BOBİ FRS’ye ilişkin hükümleri anlamak için bir başlangıç noktasıdır. Kavrams…

 

 

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardının “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül

MODÜL 1 – KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE FİNANSAL TABLOLAR

1. GİRİŞ

Bu bölüm, BOBİ FRS’ye ilişkin hükümleri anlamak için bir başlangıç noktasıdır.

Kavramsal Çerçeve’nin temel amacı;

  • Finansal tablo hazırlayıcılarına işlem ve olayların muhasebeleştirilmesinde yardımcı olmak,
  • Finansal tablo hazırlayıcılarına BOBİ FRS’de henüz bir belirleme yapılmamış olan hususlarla ilgili yardımcı olmak,
  • Finansal tabloların BOBİ FRS’yle uyumlu olup olmadığı hususunda bağımsız denetçilere fikir vermek ve
  • BOBİ FRS’de ele alınan temel kavram ve hükümlerin anlaşılmasını sağlamaktır.

BOBİ FRS’de Kavramsal Çerçeve TFRS’lerde olduğu gibi ayrı bir metin olarak sunulmak yerine Finansal Tablolara ilişkin hükümlerle birlikte ele alınmıştır. Kavramsal Çerçeve’nin asıl amacı farklı bir hüküm getirmekten ziyade BOBİ FRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloların finansal tablo kullanıcıları açısından daha anlaşılabilir olmasını sağlamaktır.

Büyük ve orta ölçekli bir işletmenin genel amaçlı finansal tabloları; kendi özel bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bilgi talep edemeyen geniş bir kullanıcı kitlesine (yönetimde yer almayan işletme sahipleri, mevcut veya potansiyel kreditörler gibi); işletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında ekonomik kararlar almalarında faydalı olacak bilgileri sağlar.

Finansal tabloların gerçeğe uygun bir biçimde hazırlanması adına finansal tablolar ile ilgili temel bir çerçevenin belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü finansal tabloların standardize edilmiş yapıları ile birlikte farklı işletmeler benzer nitelikte finansal tablolar hazırlayabilmekte ve söz konusu finansal tablolar finansal tablo kullanıcılarına anlamlı bir şekilde karşılaştırma yapabilme olanağı tanımaktadır.

Bu bölümde benzer nitelikte ve karşılaştırılabilir finansal tabloların hazırlanması ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Finansal tabloların hazırlanması ile ilgili olarak; tam bir finansal tablolar setinde hangi finansal tablolara yer verilmesi gerektiği, söz konusu finansal tablolar hazırlanırken uyulması gereken temel ilkelerin neler olması gerektiği hususları ile finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgilere ilişkin hükümleri ele alır.

BOBİ FRS “Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar” Bölümüne İlişkin Modül Tamamı İçin TIKLAYINIZ