2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesi 07 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31591 KURULKARARI Sermaye Piyasası Kur…

 

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesine İlişkin Kararı

2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesinin Güncellenmesi

07 Eylül 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31591

KURULKARARI

Sermaye Piyasası Kurulundan:

SERMAYE PİYASASI KURULU KARARI

Karar Savısı:45/1333

Karar Tarihi: 02.09.2021

Kurul Karar Organı’nın 02.09,2021 tarihli vs 45/1333 sayılı toplantısında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 76’ncı maddesi hükmü uyarınca, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin olarak, 04.01.2021 tarihli ve 31354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2021 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi”nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine ve “Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Uygulama Esaslarının ise aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Eki İçin Tıklayınız