Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 4273) 14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  31541 Karar Sayısı: 4273 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan…

 

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

 

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 4273)

14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı:  31541

 

ÖZET: 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (C) fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde,  2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan yerli ve yabancı film göstermeleri için uygulanan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde değiştirilmiştir. (GİB)

 

Karar Sayısı: 4273

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

13 Temmuz 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

13/7/2021 TARİHLİ VE 4273 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/7/2021” ibaresi “31/5/2022” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
16/12/1997 23202 (Mükerrer)
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
23/12/2020 31343
2/6/2021 31499