01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikle…

 

 

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

 

01/07/2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler

ÖZET:

1) Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir.

2) 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz izin uygulaması 1/7/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ ya “28 -pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md” ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır.

3) 2020/Haziran ayına ait ücretsiz izin bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir. (3 Temmuz 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) Ancak gecikme ve güncelleme nedeniyle başvuru ve güncelleme işlemleri için 31/7/2021 tarihi sonuna kadar SGK’ya bildirim yapılabilmektedir.

4) 01/07/2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı uygulaması sona erdiğinden 1/7/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış bildirimi yapılabilir.

5) 01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu hariç 2021/Temmuz ayı için SGK’ya 1 günlük bildirim yapılması gerekmektedir.

6) 2021/ Temmuz ayından itibaren 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı artı istihdam prim desteği uygulamalarından yararlanılamayacaktır.

KISA ÇALIŞMA, FESİH YASAĞI VE PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 23’üncü maddesi ve Geçici 24’üncü maddeleri ile birlikte getirilen fesih yasağı, koronavirüs nedeniyle yapılan kısa çalışma ve fesih yasağına bağlı olarak düzenlenen nakdi ücret desteği uygulamalarının uzatılmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı’na 30/06/2021 tarihine kadar yetki verilmiştir.

Fesih yasağı, pandemi ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamalarının devam etmesi için bahse konu maddelerde değişikliğe gidilmesi veya yeni bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu nedenle fesih yasağı ve kısa çalışma ve pandemi ücretsiz izin uygulamaları 01/07/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Yine fesih yasağı süresi ile sınırlı olan 7252 ve 7256 sayılı kanunlarla düzenlenen normalleşme desteği, istihdama dönüş desteği ve artı istihdam desteği uygulamaları da yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece sonlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki huşulara dikkat edilmesi gerekmektedir.

⎯ Yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma uygulaması sona erdiğinden 2021/Temmuz ayı itibariyle covid-19 gerekçesiyle SGK’ya “18 kısa çalışma ödeneği” ve “27- kısa çalışma ödeneği ve diğer” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır. Diğer nedenlerden dolayı kısa çalışma uygulaması yapılması halinde bu kodlar kullanılabilecektir.

⎯ 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesi kapsamındaki pandemi ücretsiz uygulaması 01/07/2021 tarihi itibariyle sonra ermiştir. 2021/Temmuz ayından itibaren SGK’ya “28-pandemi ücretsiz izin-4857 geç.10.md” ve “29-pandemi ücretsiz ve diğer-4857 geç.10.md” eksik gün kodlarıyla bildirim yapılmamalıdır.

⎯ 2020/Haziran ayına ait ücretsiz izin bildirimleri “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden 5 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılabilir. (3 Temmuz 2021 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden) Ücretsiz izin bilgilerine ilişkin işverenler tarafından yapılan başvuru ve güncelleme işlemleri, ücretsiz iznin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar SGK’ya bildirilir. Ancak bu şekilde uygulamanın yürürlükte olduğu sürenin tamamlanmasından sonra izleyen ay sonuna kadar yapılan ve hak doğurucu nitelikteki başvurular en fazla bir önceki ay için yapılabilir.

⎯ 01/07/2021 tarihi itibariyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yasağı uygulaması sona erdiğinden 01/07/2021 tarihi itibariyle uygun işten çıkış koduyla işten çıkış bildirimi yapılabilir.

⎯ SGK mevzuatında işten çıkış tarihinde sigortalıya gün verileceğine dair açık bir hüküm olmamasına rağmen, işverenlerin SGK ile sıkıntı yaşamaması veya incelemeye maruz kalmaması için 01/07/2021 tarihli işten çıkışlarda işe gelmeme durumu hariç 2021/Temmuz ayı için SGK’ya 1 günlük bildirim yapılmasını önermekteyiz.

⎯ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 26’ıncı maddesinde düzenlenen prim desteği 30/6/2021 tarihi, aynı kanunun geçici 27 ve 28 inci maddelerinde düzenlenen prim destekleri 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süre ile sınırlı olduğundan, 4447 sayılı Kanunun geçici 26’ıncı maddesinde düzenlenen 7252 sayılı normalleşme desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 27’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı istihdama dönüş desteği, 4447 sayılı Kanunun geçici 28’inci maddesinde düzenlenen 7256 sayılı ilave artı istihdam prim desteği uygulamaları 30/06/2021 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Kaynak: TÜRMOB