Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 4062) 02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31499 Karar Sayısı: 4062 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uyg…

 

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062)

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV (Karar Sayısı: 4062)

02 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31499

Karar Sayısı: 4062

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31/5/2021″ ibareleri “31/7/2021” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Karar 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 
Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin  
Tarihi Sayısı  
30/12/2007 26742  
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı  
Resmi Gazetenin  
Tarihi Sayısı  
8/2/2008 26781  
6/4/2008 26839  
19/7/2008 26941  
20/9/2008 27003  
29/3/2009 27184  
15/7/2009 27289  
28/4/2011 27918  
27/11/2011 28125  
27/12/2011 28155  
27/1/2012 28186  
24/3/2012 28243  
12/9/2012 28409  
1/1/2013 28515  
24/2/2013 28569  
1/12/2013 28838  
31/1/2015 29253  
1/1/2016 29580  
5/5/2016 29703  
30/6/2016 29758  
8/9/2016 29825  
25/11/2016 29899  
3/2/2017 29968  
28/7/2017 30137  
3/2/2018 30321  
5/5/2018 30412  
9/5/2018 30416  
18/5/2018 30425  
15/8/2018 30510
31/10/2018 30581 (Mükerrer)
19/12/2018 30630
31/12/2018 30642 (Mükerrer 4)
21/3/2019 30721
22/3/2019 30722
1/5/2019 30761
2/10/2019 30906
2/1/2020 30996 (Mükerrer)
22/3/2020 31076
31/7/2020 31202
30/8/2020 31229
23/12/2020 31343
30/1/2021 31380
30/4/2021 31470