Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 30 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31496 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve…

 

 

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

30 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31496

Adalet Bakanlığından:

MADDE 1 – 9/8/2005 tarihli ve 25901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez ve taşra birimlerince sahteliğinden şüphe edilen banknotlar hakkında birinci fıkra uyarınca karar alınmaksızın inceleme ve değerlendirme raporu düzenlenerek Cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunulur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.