T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41481264-207.02-25177622 Tarih: 24.05.2021 Konu: Hatalı Teşvik Dönemi…

 

 

SGK Genel Yazı 25177622 – Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-41481264-207.02-25177622

Tarih: 24.05.2021

Konu: Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri

GENEL YAZI

Bilindiği üzere, sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yersiz yararlanan işverenlerin yersiz yararlandıkları teşvik, destek ve indirimleri hatalı teşvik listesi ile takip edilmekte olup, cari dönem belge verme aşamasında, belge verilecek kanun numarasından hatalı teşvik listesinde kayıt olması halinde, cari dönemde teşvikli belge düzenlenememektedir.

Ancak, bazı durumlarda hatalı teşvik listesinde olan döneme ait iptal belge işleme alınması sırasında sistem hataları oluşabilmektedir. Özellikte toplu iş sözleşmesi kapsamında geriye yönelik ek nitelikte belge düzenlenen dönemlere ait iptal belge bazı kanun numaraları için işleme alınamamaktadır. Yine bazı durumlarda iptal belge işleme alınması sırasında “prim indirimi eksi değer alıyor” gibi sistem hataları alınmaktadır. Söz konusu durumlara yönelik program çalışmaları yapılmakla birlikte, hatalı teşvik listesi olan dönemlere ait iptal belge işleme alınamadığında, aynı kanun numarasından cari dönemde teşvikli belge verilemediğinden, işveren mağduriyetine sebep olunmaktadır.

Bu durumda, söz konusu sistem hatalarına yönelik program çalışmaları tamamlanana kadar, işveren mağduriyetine sebep olunmamasını teminen, iptal belgesi işleme alınamayan dönemler için İşveren İntra programında yer alan “Hatalı teşvik bildirimi sorgulama güncelleme” menüsüne “LİSTEYİ GEÇİCİ SİL” butonu eklenerek ünitelerimizin kullanımına açılmıştır.

“Listeyi Geçici Sil” butonu, İşveren İntra uygulamasından güncellenebilen teşvik kanun numaraları için işlem görecektir. 3270 ekranlarından 10-6-10 menüsü ile güncelleme yapılması gereken hatalı teşvik kanun numaraları için iptal belge işleme alınmasında problem yaşanmaması sebebiyle, 3270 ekranlarından güncelleme yapılması gereken kanun numaraları bu buton ile listeden çıkarılmayacaktır. İşveren İntra uygulamasından güncellenebilen kanun numaraları “Hatalı teşvik bildirimi sorgulama güncelleme” menüsünde belirtilmektedir.

“Listeyi Geçici Sil” butonu ile hatalı teşvik listesinden geçici olarak çıkarma işlemi yapılacak olup, iptal belgesi herhangi bir sistem hatası ile işleme alınamayan işyerleri için kullanılmasına özen gösterilecektir. İşverence cari döneme ait belgenin verilmesinden sonra ise mutlaka tekrar “Hatalı teşvik bildirimi sorgulama güncelleme” menüsünden güncelleme işlemi yapılması gerekmektedir. İşverenin cari döneme ait belgesini vermesinden sonra tekrar güncelleme butonunun çalıştırılmaması halinde, aynı kayıtlar yeniden hataya düşmeyeceğinden, bu hususa azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere 1/5/2021 tarihi itibariyle işverenlerce kullanılan e-bildirge V2 sistemi üzerinden teşvik değişikliği yapılması engellenmiş olup, hatalı teşvik listesi olan dönemlerin kanun numarasız belgeye çevrilmesi de e-bildirge V2 sisteminden işverenlerin kullanımına engellenmiştir.

Konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüze intikal eden taleplerden, hatalı teşvik dönemini kanun numarasız belgeye çevirmek isteyen işverenlerin Ünitelerimize müracaat ettikleri ve bazı Ünitelerimizce kağıt ortamında aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, “Tahakkuk Nedeni D” bölümü işverenlerce internet ortamındaki teşvik değişiklik işlemlerine kapatılmış olmakla birlikte, Ünitelerimiz uygulamasında bulunan İşveren İntra-Tahakkuk Giriş ekranları Ünitelerimizin kullanımına açık bırakılmıştır.

“Tahakkuk Nedeni D” menüsü ile yapılan değişikliklerde gün ve kazanç değişikliği yapılamadığı ve işverence internet üzerinden belge düzenlense dahi onay işlemleri için Ünitelerimiz şube onay ekranlarına düştüğü, belgenin onay işlemi yapılmadan tahakkuk ve hizmet onayı oluşmadığı dikkate alındığında, hatalı teşvik listesinde kaydı bulunan döneme ait iptal belge, yerine ek ya da asıl nitelikte kanun numarasız belge işleme alınması işleminin de Ünitenizce yapılması, hatalı teşvik listesinde kaydı bulunan işyerinin kanun numarasız belgeye çevrilmesi sırasında ise işverenden kağıt ortamında belge talep edilmemesi, hatalı teşvik listesinde yer alan dönem için iptal, kanun numarasız ek ya da asıl belgenin İşveren intra-Tahakkuk-Tahakkuk Giriş-Tahakkuk Nedeni D menüsü üzerinden Ünitenizce işleme alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, yukarıda açıklanan hususların Ünitenizdeki tüm işveren servisi personeline duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Savaş ALIÇ

Genel Müdür