20 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31486 Karar Sayısı: 3994 Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair… 

 

 

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

 

20 Mayıs 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31486

Karar Sayısı: 3994

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/5/2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi

Tutarı (TL)

Birimi
2710.12.45.00,11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (ROM) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1.3313 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

1,3313 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar)

Diğerleri

1.3313 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,5836 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

1,5836 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

1.5836 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

1,2931 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler)

Motorin

1,2931 Litre
2711.12 (Sıvılaştırılmış)

Propan

0,8107 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış)

Bütan

0,8107 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

0,8107

0,2810

Kilogram

Kilogram

271I.29.0G.G0.11 (Gaz halinde olanlar)

Propan

0.8107 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar)

Bütan

0,8107 Kilogram

MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00,11,2710.12.49.00.12,2710.12.49.00.18,2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00,11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29/2/2020 tarihinde uygulanan; 2711.12. 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
17/5/2018 30424
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin  
Tarihi Sayısı  
29/1/2020 31023  
29/2/2020 31054