4857 Sayılı Kanun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 3930 30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31470 Karar Sayısı: 3930 4857 sayılı İş Kanununun… 

 

 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/5/2021 Tarihinden İtibaren 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3930)

 

4857 Sayılı Kanun Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 3930

30 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31470

Karar Sayısı: 3930

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/5/2021 tarihinden itibaren 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Nisan 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI