T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı Sayı : E-72808405-404-00008469661 Tarih: 24.04.2021 Konu : Kısa Çalışma Ö…

 

 

İŞKUR – Kısa Çalışma Ödeneği

T.C.

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-72808405-404-00008469661

Tarih: 24.04.2021

Konu : Kısa Çalışma Ödeneği

İlgi :

a) 15.01.2021 tarihli ve E-72808405-404-00007658199 sayılı yazı.

b) 10.03.2021 tarihli ve E-72808405-404-00008090059 sayılı yazı.

Kısa çalışma uygulamasının uzatılması ile bazı hususlara ilişkin aşağıda belirtilen açıklamaların yapılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

1. Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerlerinde kısa çalışma uygulamasından yararlananlar için yeni bir başvuru alınmadan daha önceki şartları aşmamak üzere kısa çalışma ödeneğinin süresi;

 • 29.06.2020 tarih ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2706 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.07.2020 tarih ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2810 sayılı CBK) bir ay,
 • 30.08.2020 tarih ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (2925 sayılı CBK) iki ay,
 • 26.10.2020 tarih ve 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3134 sayılı CBK) iki ay,
 • 23.12.2020 tarih ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3317 sayılı CBK) iki ay.
 • 19.02.2021 tarih ve 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3556 sayılı CBK) bir ay,

süreyle uzatılmıştır.

Söz konusu uzatma kararlarında belirtilen sürelerle otomatik bildirgeler oluşturulmuş, olası fazla ödemelerin önlenmesi amacıyla birimlerimiz tarafından işverenlerle seri bir şekilde iletişim kurularak işyerindeki çalışma süresine veya kısa çalışma uygulamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin bilgiler alınarak işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin açıklamalar ilgide kayıtlı talimatlarımızda yer almaktadır.

2. Kısa çalışma ödeneğinin süresi yine aynı şartlarla 22/4/2021 tarih ve 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (3910 sayılı CBK) 1/4/2021-30/6/2021 tarihlerini kapsayacak şekilde üç ay daha uzatılmıştır.

 • 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Merkezden yapılan bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. Otomatik uzatma yapılan işyerlerine ilişkin liste işverenler ile iletişime geçilmesi için ekte yer almaktadır.
 • Bu kapsamda 2021 Mart ayında kısa çalışma ödemesi yapılan bildirgeler için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemlerinin birimlerimizce çok acele yapılması gerekmektedir.
 • Bununla birlikte, 31.03.2021 tarihi öncesi kısa çalışma uzatma başvurusundan yararlanan ancak merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmayan işyerleri için de uzatma veya oran güncelleme işlemlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde birimlerimizce yerine getirilmesi gerekmektedir.
 • İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı CBK’lar uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların söz konusu (3910 sayılı CBK) uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılması gerekmektedir. Ancak, girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmemesi gerekmektedir.
 • Yine bu kapsamda işlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.
3. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesinde “Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle uygulanan kısa çalışma döneminde işçi çıkartılması halinde, bu tarihten itibaren kısa çalışma uygulamasından yararlanılamayacağı belirlenmiştir. Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işleminin de iptal edilmesi gerekmektedir.

4. Bildirge gerekçeli iptal ekranı kullanıcılara açılmıştır. Bildirge gerekçeli iptal yapmadan önce tüm kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli iptal yapılan bir bildirgenin (İÖ/KÇÖ) statüsü geri alınamayacaktır.

5. İlgi (b) de kayıtlı yazımızda “Daha önceki kısa çalışma uzatma işlemlerinden yararlanmayacağını bildiren veya irtibat sağlanamayan işverenlerden geriye dönük uzatma işleminden yararlanma talepleri ile ilgili olarak, içinde bulunulan aydan bir önceki ay için ilgili aydaki eksik gün nedeni SGK kayıtları ile uyumlu olmak ve nakdi ücret desteği talebinde bulunulmamış olmak kaydıyla söz konusu uzatma işleminin yapılabileceği, daha önceki aylara ilişkin uzatma işlemlerinin incelemeye tabi olduğu bildirilmelidir.” ifadesine yer verilmişti. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile yapılan müzakere sonucu, geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin birimlerimizce; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Bilgi ve gereği ile işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını rica ederim.

Ek: Kısa Çalışma Ödeneği Uzatma Yapılacak Bildirge Listesi

Bekir AKTÜRK

Genel Müdür V.