Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler Beyanname Verme, Ödeme, Bildirim ve Yükleme ile Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler 22 Nis…

 

 

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler

 

Beyanname Mücbir Sebep Haline İlişkin Uzayan Süreler

 
ÖZET: 22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

⎯ 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,

⎯ 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,

⎯ 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatıldı.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler Kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükelleflerin Ba ve Bs Bildirimlerinin 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gerekmektedir.

22 Nisan 2021 tarihli ve 133 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
  • 26 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Nisan 2021 Çarşamba günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021/Mart dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar,
  • 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü sonuna kadar

uzatıldı.

Söz konusu süre uzatımına 524 sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamına alınan ve 2 Mart 2021 tarihi itibariyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin ilgili bildirim ve beyannameleri de dahildir.

Uzayan sürelere ilişkin Tablolar aşağıdaki gibidir.

(I) UZAYAN KATMA DEĞER VERGISI, DAMGA VERGISI VE MUHTASAR VE PRIM HIZMET BEYANNAMELERININ VERILME VE ÖDEME SÜRELERI İLE “FORM BA-BS” BILDIRIMLERININ VERILME VE E-DEFTERLERIN/E-BERATLARIN OLUŞTURULMA, İMZALANMA VE YÜKLENME SÜRELERİ

  Dönemi Beyanname /Bildirim Verilme – Berat Yükleme Tarihi Ödeme Tarihi
Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

Katma Değer Vergisi Beyannameleri  ve Damga Vergisi Beyannameleri

Mart 2021 28 Nisan 2021

28 Nisan 2021

Form Ba ve Bs Mart 2021 7 Mayıs 2021  
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi

(Aylık Yükleme Tercihinde Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Aralık 2020 7 Mayıs 2021  
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi

(Geçici     Vergi     Dönemleri     Bazında      Yükleme Tercihinde Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri)

Ekim,

Kasım,

Aralık

2020

7 Mayıs 2021  
e-Defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi  (Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar)

Ocak 2021 7 Mayıs 2021  
e-Defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyaları

(Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar)

Ocak 2021 17 Mayıs 2021  

(II) 524 SIRA NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ UYARINCA MÜCBİR SEBEP HALİNDE OLDUĞU KABUL EDİLEN VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN 02.03.2021 TARİHLİ VE 3514 SAYILI GENELGESİ ÇERÇEVESİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ KALKAN MÜKELLEFLER BEYAN VE BİLDİRİM TABLOSU

  Dönemi Beyanname /Bildirim Verilme – Berat Yükleme Tarihi Ödeme Tarihi
1-) Muhtasar Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri dâhil)

 

2-) Katma Değer Vergisi Beyannameleri

Ekim-Kasım Aralık / 2020 28 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Kasım 2020 28 Nisan 2021 31 Mayıs 2021
Aralık 2020 28 Nisan 2021 30 Haziran 2021
Ocak 2021 28 Nisan 2021 2 Ağustos 2021
Şubat 2021 28 Nisan 2021 30 Ağustos 2021
1-) Form Ba ve Bs Kasım 2020

Aralık 2020

Ocak 2021

Şubat 2021

26 Nisan 2021

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler kapsamında 524 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep hali kapsamına alınan mükellef grupları aşağıdaki gibiydi:

− Sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar

− Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklar

− Bar, pavyon, gazino, taverna ve nargile salonu gibi işyerleri

Kaynak: TÜRMOB